Profil společnosti   ELBA Kovy a.s.

Úřední deska společnosti

Valná hromada společnosti se konala dne 10. 6. 2021

zápis k nahlédnutí zde

Současnost

Pracovníci společnosti si velmi zakládají na profesionálním přístupu jak k dodavatelům tak především k zákazníkům.
Heslem společnosti je: „ Spokojený zákazník je náš trvalý cíl“ .

Snahou a cílem všech pracovníků společnosti je udržovat a dále rozvíjet dlouholetá obchodní partnerství založená na osobních kontaktech se zákazníky a individuálním přístupu ke každému zákazníkovi. K dlouholetým zákazníkům patří významné české společnosti z oblasti kovoobrábění , kovárenství a jiné kovovýroby a společnosti z oblasti výroby nízkonapěťových zařízení.
K nejvýznamnějším zákazníkům v oblasti dodávek vodičů, trakčních armatur a přístrojů patří české a slovenské společnosti provozující systémy městské hromadné dopravy, drážní společnosti, montážní společnosti realizující zakázky od drážních společností či provozovatelů MHD nebo vlastníků energetických sítí a důlní společnosti.


Historie

Historie samotné společnosti ELBA Kovy a.s. není zatím ještě příliš dlouhá, ale samotná obchodní činnost se sortimentem z barevných kovů může navazovat na již dvacetiletou historii. Zakladatelé a majitelé společnosti ELBA Kovy a.s. začali totiž obchodovat se sortimentem z barevných kovů již v roce1993, kdy vzniklo výhradní obchodní zastoupení pro ČR tehdejšího nejvýznamnějšího výrobce polotovarů z barevných kovů ( měď a mosaz ) v celém bývalého Československa a sice Povážských strojíren a.s., odštěpného závodu Farmet. Po skončení smlouvy o obchodním zastoupení Povážských strojíren, o.z. Farmet pokračovala obchodní činnost s barevnými kovy velmi úspěšně dlouhá léta pod hlavičkou ELBA Čechy a.s. ( 1995 - 2007 ). V této společnosti bylo v roce 1995 zřízeno středisko „Barevné kovy“, kde zaměstnanci navázali na předchozí obchodní činnost a dále ji úspěšně rozvíjeli. Byly navázány kontakty s novými významnými evropskými výrobci polotovarů z barevných kovů a vodičů a následně uzavřeny dohody o jejich zastupování v ČR. V roce 2007 pak došlo k zásadnímu rozhodnutí majoritního akcionáře společnosti ELBA Čechy a.s. (kterým je slovenský výrobce energetických a trakčních armatur ELBA a.s. Kremnica ) o vyčlenění a přenesení všech činností, které nesouvisely s prodejem výrobního programu ELBY a,.s. Kremnica , do samostatných firem. V prosinci 2007 byla tak založena společnost ELBA Kovy a.s. a tak již od ledna 2008 obchodní činnost s barevnými kovy probíhá výlučně pod hlavičkou této společnosti .